Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Rīgā – jauns pabalsts mājokļa pielāgošanai.

Aktualitātes

Rīgas domes pagaidu administrācija pieņēma saistošos noteikumus, kas turpmāk paredz pabalstu mājokļa pielāgošanai atvēlēt ne vien personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, bet arī personām ar redzes invaliditāti.
Pabalsts personām ratiņkrēslā mājokļa vides pieejamības uzlabošanai tāpat kā līdz šim tiek plānots 4000 eiro apmērā, taču papildus saistošajos noteikumos iekļauta jauna pabalsta saņēmēju grupa – personas ar redzes invaliditāti, kurām pabalstu plānots piešķirt 1500 eiro apmērā.

Par šiem līdzekļiem pabalsta saņēmēji varēs veikt, piemēram, sliekšņu demontāžu starp istabām, grīdu izlīdzināšanu vienā līmenī, papildus specifiska apgaismojuma uzstādīšanu un citas nepieciešamās lietas.

Saskaņā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas datiem 2019. gada decembrī Rīgā bija 856 pilngadīgas personas ar redzes pirmās grupas invaliditāti, bet ar otrās grupas redzes invaliditāti – 722 personas. Redzes invaliditāte reģistrēta 48 bērniem.

Kā informē Rīgas domes Labklājības departaments, sarunās ar biedrības Redzi mani un Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes pārstāvjiem noskaidrots, ka redzes invalīdiem dzīvesvietas pielāgošanai pamatā ir nepieciešama sliekšņu demontāža un elektroinstalācijas pārveide ar papildu apgaismojuma uzstādīšanu.

Lai noteiktu darbu izmaksas viena mājokļa pielāgošanai, par pamatu ņemta platība 32 kvadrātmetri. Savukārt informācija par izmaksām iegūta, salīdzinot cenas vairākās interneta vietnēs, kurās norādītas būvdarbu cenas 2019. gadā.

Piemēram, darbu izmaksas vecās grīdas demontāžai, jaunas ieklāšanai un strādnieku darba alga ir aptuveni 500 eiro, bet jauna grīdas seguma
ieklāšanas izmaksas ir aptuveni 15 eiro kvadrātmetrā. Pabalsts tiks izmaksāts no departamenta rīcībā jau esošajiem līdzekļiem.

Vienlaikus saistošie noteikumi paredz paplašināt arī mājokļa pielāgošanas pabalsta saņemšanas iespējas personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā un dzīvo privātmājās.

Proti, saistībā ar praksē pierādījušos vajadzību paplašināt mājokļa pielāgošanas iespējas personām, kuras dzīvo privātmājās (mazstāvu mājās), paredzēts noteikt, ka mājoklis ir ne tikai personas īpašumā vai lietojumā esošas dzīvojamās telpas un palīgtelpas, bet viss nekustamais īpašums, kurā persona ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo.

Tāpat tiek paredzēts, ka privātmājās būs iespēja veikt vides pielāgošanu, lai atvieglotu personas izkļūšanu un iekļūšanu mājoklī, piemēram, nodrošināt automatizētu vārtu atvēršanu, cietā seguma ierīkošanu no īpašuma robežas līdz mājokļa durvīm un izbūvēt uzbrauktuvi. Šis nosacījums gan neattieksies uz daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām.

Departamentā norāda – ņemot vērā, ka pabalsta apmērs ne vienmēr ir pietiekams visu nepieciešamo darbu veikšanai vai arī personas funkcionālā stāvokļa izmaiņu dēļ var būt nepieciešami vēl citi mājokļa pielāgojumi, paredzēts noteikt, ka pabalstu drīkstēs saņemt atkārtoti pēc pieciem gadiem, ja tiks saņemts Rīgas Sociālā dienesta ergoterapeita atzinums.

Pabalstu varēs saņemt arī personas, kuras īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli, tostarp, servisa dzīvokli.

Domē uzsver – lai iespējami efektīvāk tiktu izmantota pabalstam paredzētā summa, būs noteikts liegums izmantot pabalstu tādu tehnisko palīglīdzekļu iegādei, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja: Kopaa.lv
Informāciju ievietoja: Inese Kaktiņa