Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

VALSTS PABALSTS NOTEIKTĀM IEDZĪVOTĀJU GRUPĀM ENERGORESURSU CENU PIEAUGUMA APSTĀKĻOS 2022/2023 APKURES SEZONĀ

Aktualitātes

VALSTS PABALSTS NOTEIKTĀM IEDZĪVOTĀJU GRUPĀM ENERGORESURSU CENU PIEAUGUMA APSTĀKĻOS 2022/2023 APKURES SEZONĀ
No novembra līdz maijam ( ieskaitot )

1. SENIORIEM, CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI, APGĀDNIEKU ZAUDĒJUŠAJIEM:

• 30 € mēnesī tiem, kuru pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs nepārsniedz 300 € mēnesī
• 20 € mēnesī tiem, kuru pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 301 līdz 509 € mēnesī
• 10 € mēnesī tiem, kuru pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 510 līdz 603 € mēnesī

2. ĢIMENĒM, kuras saņem piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, 30 € mēnesī.

Izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra bez iesnieguma (izņemot atsevišķus gadījumus) un Aizsardzības ministrija ar iesniegumu (izdienas pensijas saņēmējiem ar invaliditāti)