Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Rehabilitācija

Pakalpojumi / Rehabilitācija

SIA "Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centrs" (turpmāk- LNB RC) ir vienīgā institūcija Latvijā, kas sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Mūsu piedāvātie pakalpojumi ir BEZ MAKSAS - tos apmaksā Latvijas valsts.

LNB RC galvenais uzdevums ir sniegt personām ar redzes invaliditāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto, sociālās rehabilitācijas pakalpojums – pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

  Rehabilitācijas centra kolektīvs ir starpnozaru profesionāļu komanda ar vairāku gadu desmitu uzkrāto pieredzi. Savā darbā izmanto gan pašu izstrādātas, gan no ārzemju kolēģiem aizgūtas metodes un paņēmienus, kuru galvenais mērķis ir – palīdzēt apgūt un pilnveidot cilvēkiem ar redzes invaliditāti šādas ikdienā nepieciešamas iemaņas:
 • gatavot ēst;
 • droši pārvietoties telpās un uz ielas;
 • rīkoties ar naudaszīmēm, iepirkties;
 • uzturēt kārtībā savu apģērbu, dzīvesvietu;
 • strādāt ar datoru un mobilo tālruni, izmantojot „runājošās” un attēlu palielinošās programmas;
 • realizēt savas radošās spējas, veidojot dažādus darinājumus pašu rokām – pērļot, pīt grozus, tapot, filcēt;
 • lasīt un rakstīt punktrakstā (Braila rakstā);
 • izmantot dažādus tehniskos palīglīdzekļus.
  Rehabilitācijas centrā Jūs arī varat:
 • sportot trenažieru zālē;
 • saņemt psihologa, sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas.

Speciālisti sniegs konsultācijas un atbalstu arī personu ar redzes invaliditāti tuviniekiem, ģimenes locekļiem. Rehabilitācijas nodarbības notiek individuāli vai nelielās grupās.

Mājas lapa: www.lnbrc.lv

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

1. Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos pirmreizējiem klientiem (63 dienas)

63 dienu pakalpojums (apmēram 3 mēneši) ir pakalpojums, kurā klientam rehabilitācijas laikā tiek nodrošināta iespēja dzīvot LNB RC labiekārtotā dienesta viesnīcā un ēdināšana trīs reizes dienā, nodarbības notiek LNB RC. Uzturēšanās laikā LNB RC pieejami rehabilitācijas procesam nepieciešami tiflotehnikas palīglīdzekļi un cits aprīkojums (magnetolas, Braila raksta iekārtas, datortehnika u.c.).
Nodarbības notiek 5 dienas nedēļā, no 9.00 līdz 16.00. Šo pakalpojumu var saņemt Rehabilitācijas centra Rīgas un Liepājas filiālēs.

Pakalpojums ir vienu reizi pieejams klientiem, kuriem pirmreizēji noteikta invaliditāte, kas saistīta ar redzes pasliktināšanos. Atkārtoti pakalpojumu var saņemt klienti, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija noteikusi smagāku invaliditātes grupu sakarā ar redzes pasliktināšanos vai ārsts oftalmologs izsniedzis atzinumu, ka persona ar 1. grupas redzes invaliditāti redzi pilnībā zaudējusi.

Pakalpojuma apjoms - ne vairāk kā 63 diennaktis gada laikā no dienas, kad ar klientu noslēgts līgums par pakalpojuma saņemšanu.

2. Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā pirmreizējiem klientiem (378 stundas)

378 stundu pakalpojums ir līdzvērtīgs 63 dienu pakalpojumam, bet tas ir bez diennakts uzturēšanās – netiek nodrošināta izmitināšana un ēdināšana. Atkarībā no cilvēka dzīves situācijas, šis pakalpojums būs ērts tiem, kuri vēlas apvienot rehabilitāciju ar citām aktivitātēm, piemēram, mācībām vai darbu, vai arī tiem, kuri dzīvo netālu no LNB RC filiāles. Piesakoties 378 stundu pakalpojumam, klientam ir iespēja apmeklēt nodarbības Rehabilitācijas centrā un visās tā filiālēs. Nepieciešamības gadījumā šo pakalpojumu ir iespējams saņemt arī dzīvesvietā.

Pakalpojums ir vienu reizi pieejams klientiem, kuriem pirmreizēji noteikta invaliditāte, kas saistīta ar redzes pasliktināšanos. Atkārtoti pakalpojumu var saņemt klienti, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija noteikusi smagāku invaliditātes grupu sakarā ar redzes pasliktināšanos vai ārsts oftalmologs izsniedzis atzinumu, ka persona ar 1. grupas redzes invaliditāti redzi pilnībā zaudējusi.

Pakalpojuma apjoms - ne vairāk kā 378 stundas gadā no dienas, kad ar klientu noslēgts līgums par pakalpojuma saņemšanu.
Klientam ir tiesības saņemt tikai vienu no šiem pakalpojumiem – 63 dienas vai 378 stundas.

3. Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā atkārtotiem klientiem (60 stundas)

Pakalpojums ne vairāk kā 60 stundas gadā no dienas, kad ar klientu noslēgts līgums par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu. Pakalpojumu var saņemt visās LNB RC filiālēs, vai arī dzīvesvietā. Izvēlētās/nepieciešamās rehabilitācijas nodarbības var apmeklēt sev ērtā laikā vai arī vienoties par speciālista vizīti uz mājām.

4. Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos atkārtotiem klientiem (10 diennaktis)

Pakalpojums ne vairāk kā 10 diennaktis gadā no dienas, kad ar klientu noslēgts līgums par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu. Pakalpojums tiek piedāvāts tiem klientiem, kuriem ir apgrūtināta līdzvērtīga pakalpojuma saņemšana bez diennakts uzturēšanās - tuvumā nav neviena LNB RC filiāle, sabiedriskais transports kursē reti, neatbilstoši Centra darba laikiem, citā LNBRC filiālē nav atbilstoša speciālista, kā arī personai ir kustību traucējumi. Šī pakalpojuma ietvaros klientam tiek nodrošināta izmitināšana Centra dienesta viesnīcā un ēdināšana trīs reizes dienā. Nodarbības notiek 6 stundas dienā.
Šo pakalpojumu var saņemt tikai Rīgas vai Liepājas filiālēs.
Klientam ir tiesības viena gada laikā saņemt tikai vienu no šiem pakalpojumiem – 10 dienas vai 60 stundas. Izvēlēto pakalpojumu pēc gada var saņemt atkārtoti.


Nepieciešamie dokumenti, lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

 • - personas apliecinošais dokuments (pase vai ID karte);
  - pārstāvības tiesības apliecinošais dokuments, ja iesniegumu raksta bērna vecāks vai aizbildnis;
  - iesniegums pakalpojuma saņemšanai, ko var sagatavot un uzrakstīt uz vietas Rehabilitācijas centrā;
  - ja Invaliditātes informatīvajā sistēmā nav datu par personas funkcionēšanas traucējuma veidu (redzes
  traucējumi) - oftalmologa atzinums, kas apliecina, ka personas redzes asums labāk redzošajai acij ar
  maksimālu korekciju ir zemāks par 0,3 vai redzes lauks abās acīs sašaurināts mazāk nekā par 20 grādiem
  no fiksācijas punkta.Valdes informācija

Saskaņā ar Latvijas Neredzīgo biedrības centrālā valdes lēmumu Nr. 7-2 ar 04.11.2016. , par SIA «LNB
REHABILITĀCIJAS CENTRS» valdes priekšsēdētāju iecelta Lilita Kļaviņa.
PERSONAS DATI:

Lilita Kļaviņa
Dzimusi 20. jūlijā 1974. gadā, Gulbenē
IZGLĪTĪBA:
2007.g.-2009.g. SDSPA "Attīstība" maģistratūras studiju programma "Sociālais darbs".
2004.g.-2007.g. SDSPA "Attīstība" sociālais darbinieks.

Lilita Kļaviņa Lilita Kļaviņa
valdes priekšsēdētāja
67533895
20026501
lilita.klavina@lnbrc.lv

Kontaktinformācija

SIA "LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS REHABILITĀCIJAS CENTRS"
Braila iela 10, Rīga, LV-1024
67532324
lnbrc@lnbrc.lv
www.lnbrc.lv
Adrese
Braila iela 10, Rīga, LV-1024 (iepr.: Pāles iela)

Darba laiks

Pirmdiena: 08:30 - 17:00
Otrdiena: 08:30 - 17:00
Trešdiena: 08:30 - 17:00
Ceturtdiena: 08:30 - 17:00
Piektdiena: 08:30 - 17:00
Sestdiena: brīvs
Svētdiena: brīvs

SIA "LNB RC" dienesta viesnīca
Braila iela 11, Rīga, LV-1024
67533890

Filiāles

SIA "LNB RC" Balvu filiāle
(Balvi, Alūksne, Gulbene)
Brīvības iela 47-49, Balvi, LV-4501
64521682
Vadītāja: Gunta Zepa
gunta.zepa@lnbrc.lv
SIA "LNB RC" Cēsu filiāle
(Cēsis, Limbaži, Valmieri, Valka)
Kr. Valdemāra iela 11, Cēsis, LV-4101
64122761
Vadītāja: Zaiga Liepiņa
zaiga.liepina@lnbrc.lv
SIA "LNB RC" Daugavpils filiāle
(Daugavpils, Krāslava)
Čiekuru iela 5-2b, Daugavpils, LV-5413
65439049
Vadītāja: Elita Haritonova
elita.haritonova@lnbrc.lv
20029325
SIA "LNB RC" Jelgavas filiāle
(Jelgava, Dobele, Saldus, Bauska)
Pulkveža O.Kalpaka iela 16 - 302, Jelgava, LV-3001
63023165
Vadītāja: Ilze Makarova-Makaronoka
ilze.makarova@lnbrc.lv
SIA "LNB RC" Jūrmalas filiāle
(Jūrmala, Tukums)
Kapteiņa Zolta iela 121, Jūrmala, LV-2016
20030543
Vadītāja: Iveta Vilka
iveta.vilka@lnbrc.lv
SIA "LNB RC" Liepājas filiāle
(Liepāja, Kuldīga)
Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407
63431535
Vadītājas p.i.: Viktorija Bušmane
viktorija.busmane@lnbrc.lv
SIA "LNB RC" Rēzeknes filiāle
(Rēzekne, Ludza, Preiļi)
Bukmuižas iela 20, Rēzekne, LV-4600
64622167
Vadītāja: Elīna Jaudzema
elina.jaudzema@lnbrc.lv
SIA "LNB RC" Ventspils filiāle
(Ventspils, Talsi)
Baldones iela 16, Ventspils, LV-3601
63622519
Vadītāja: Zinta Eniņa
zinta.enina@lnbrc.lv