Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Par biedrību

Latvijas Neredzīgo biedrība ir lielākā un vecākā sabiedriskā labuma organizācija, kas apvieno un pārstāv 1., 2. un 3. grupas cilvēkus ar redzes invaliditāti intereses Latvijā.

Latvijas Neredzīgo biedrība ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, kurā apvienojušies cilvēki ar redzes traucējumiem, juridiskie biedri un atbalstītāji. LNB Centrālā valde un aktīvisti piedalās valsts politikas veidošanā, aizstāvot savu biedru intereses. Vadošie darbinieki sadarbojas ar LR Labklājības ministriju, aktīvi darbojas invalīdu lietu padomē, kurā apspriež LR likumu un normatīvo aktu projektus, kas attiecas uz sociālo jomu, transporta pakalpojumiem, vides pieejamību u.c.