Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Tiflotehnikas nodaļa piedalās konferencē "Cilvēku ar redzes invaliditāti iekļaušana sabiedrībā - veicinošie un traucējošie faktori" .

Pakalpojumi / Tiflotehnika

Tiflotehnikas nodaļa piedalās konferencē "Cilvēku ar redzes invaliditāti iekļaušana sabiedrībā - veicinošie un traucējošie faktori" .
Š.g.15.oktobrī Latvijas Neredzīgo biedrība organizēja Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīta projekta "Informācijas tīkls" ietvaros konferenci "Cilvēku ar redzes invaliditāti iekļaušana sabiedrībā - veicinošie un traucējošie faktori" , kurā piedalījās arī Tiflotehnikas nodaļas darbinieki.

Konferences viens no galvenajiem mērķiem bija iepazīstināt cilvēkus, kuru klienti  ir personas ar funkcionāliem redzes traucējumiem, ar jaunajām tehnloģijām,  specializētiem tehniskajiem palīglīdzekļiem un iespējām savu klientu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Klātesošie tika iepazīstināti ar specializēto tehnisko palīglīdzekļu klāstu, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtību kā arī bija iespēja apskatīt tehniskos palīglīdzekļus klātienē, lai labāk izprastu kā šādi palīglīdzekļi darbojas,