Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Epsilons

Par biedrību / Strazdumuižas klubs / Kolektīvi / Epsilons

Epsilons - vokāli instrumentālais ansamblis

"Epsilons" - vokāli instrumentālais ansamblis

Populārās mūzikas grupa jeb vokāli instrumentālais ansamblis «Epsilons» dibināts 1969. gadā. Grupa ne tikai guvusi atzinību neredzīgo populārās mūzikas festivālos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, bet ir iemīļota arī mūsu pašu kluba saviesīgajos pasākumos ar savu mūziku, neizsīkstošo humoru un optimismu. Tās sastāvs un vadītāji gadu gaitā vairākkārt mainījušies. Pirmais vadītājs bija Mareks Dolgicers, tad ilgus gadus grupu vadīja Ivars Mazurs. Tagad vadītājs ir Dailonis Ezeriņš, grupas sastāvā ir 6 dalībnieki, vissenāk no tiem «Epsilonā» dzied un muzicē Vladimirs Krops un Dailonis Ezeriņš. Repertuārā galvenokārt ir Vladimira Kropa dziesmas. Ir arī gan latviešu, gan ārzemju komponistu populārās dziesmas. «Epsilonam» izdoti 3 albumi - viena kasete, divi kompaktdiski. Mūziķi koncertē un spēlē dažādos pasākumos Latvijā un ne tikai. Savulaik arī pabūts dažādās Padomju Savienības vietās.

Mākslinieciskais vadītājs

Dailonis Ezeriņš Dailonis Ezeriņš
22105573
dailonis@inbox.lv