Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Balvu TO

Par biedrību / Teritoriālās organizācijas un juridiskie biedri / Balvu TO

Vadītājs

Biruta Nagle Biruta Nagle
priekšsēdētāja
28342834
birutanagle@inbox.lv

Kontaktinformācija

Balvu TO
Reģ. Nr. 40008004000
Brīvības iela 61 - 62, Balvi, LV-4501

28342834
balvi_lnb@inbox.lv

Latvijas Neredzīgo Biedrības Balvu TO ir viena no Latvijas Neredzīgo Biedrības teritoriālajām organizācijām un pārstāv savu biedru intereses Balvu, Alūksnes, Apes, Gulbenes, Viļakas un Rugāju novados. Organizācijas biedri ir cilvēki ar redzes traucējumiem un viņu atbalstītāji.

LNB Balvu TO ir cieša sadarbība ar LNB rehabilitācijas centru, Balvu, Alūksnes, Viļakas.Apes, Gulbenes, Viļakas un Rugāju novadu pašvaldībām Biedrībā ir iespēja saņemt informāciju par rehabilitācijas centru tā piedāvātajiem paklapojumiem Juglā un Balvu filiālē, kā arī par tiflotehnikas saņemšanu. Biedriem tiek sniegta informācija par iespējām piedalīties projektos un biedrības organizētajos pasākumos. Dažādu aktivitāšu ietvaros biedri paši var iemēģināt savu roku dažādos darbos, piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos, teātra pulciņā un sporta pasākumos.

Biruta Nagle biedrībā ir no 2001. gada. Sākumā bija kulturalogs un organizēja dažādus pasākumus. Aktīvi piedalās visās biedrības organizētajās sporta un galda spēlēs. No 2014. gada marta ir biedrības valdes priekšsēdētāja. Organizē ekskursijas un pieredzes apmaiņas braucienus.

Ingrīda Pitkeviča biedrībā ir no 2014.gada. Ir aktīva, piedalās sporta, galda un prāta spēlēs. Šogad tika ievēlēta par biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieku.

Balvu TO aktualitātes: