Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Rīgas TO

Par biedrību / Teritoriālās organizācijas un juridiskie biedri / Rīgas TO

Vadītājs

Lolita Korjapina Lolita Korjapina
priekšsēdētāja
29474225
lolisk@inbox.lv

Kontaktinformācija

Rīgas TO
Reģ. Nr. 40008004000
Braila iela 3 (2. stāvs), Rīga, LV-1024
Pieņemšana: 
Ceturdiens: 10:00-14:00

27273900
lnbrpo@inbox.lv

Rīgas teritoriālā organizācija (turpmāk - RTO) ir lielākā Latvijas Neredzīgo biedrības struktūrvienība. RTO nodarbojas ar neredzīgu un vājredzīgu cilvēku tiesību un interešu aizstāvību, kā arī rīko dažāda veida izklaides un izglītojošus pasākumus, lai dotu iespēju neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem apgūt jaunas prasmes un socializēties savā starpā. Šāda veida aktivitātes ir vitāli nepieciešamas, lai neredzīgi un vājredzīgi cilvēki labāk spētu iekļauties sabiedrībā un attīstīt dažāda veida praktiskas iemaņas, kā arī veicinātu saskarsmes uzlabošanos, ne tikai savā starpā, bet arī ar cilvēkiem bez invaliditātes.

RTO sadarbībā ar valsts un pašvaldības iestādēm rīko dažādas informatīvas un izglītojošas akcijas, kas vērstas uz sabiedrības izglītošanu un informēšanu par neredzīgu un vājredzīgu cilvēku vajadzībām atrodoties sabiedriskās vietās un sabiedrībā kopumā.

Reizi nedēļā piedāvājam latviešu, krievu un angļu sarunvalodas apmācību.

Darbojās grāmatu cienītāju klubiņš, sniedzam informāciju un atbildes uz visdažādākiem mūsu biedrus interesējošiem jautājumiem, palīdzam tos risināt.

Rīgas TO aktualitātes: