Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Jelgavas TO

Par biedrību / Teritoriālās organizācijas un juridiskie biedri / Jelgavas TO

Vadītājs

Ilze Makarova-Makaronoka Ilze Makarova-Makaronoka
priekšsēdētāja
29224867
ilze.makarova@inbox.lv

Kontaktinformācija

Jelgavas TO
Reģ. Nr. 40008004000
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16/302, Jelgava, LV-3001

63023165
jelgava_to@inbox.lv

Jelgava, Jelgavas novads, Bauska, Bauskas novads, Dobele, Dobeles novads, Saldus, Saldus novads.

Šobrīd Jelgavas TO ir reģistrēti 176 biedri.

Jelgavas Teritoriālās organizācijas mērķis ir apvienot cilvēkus, kas daļēji vai pilnībā zaudējuši redzi, lai sniegtu tiem nepieciešamo atbalstu un palīdzētu veiksmīgi integrēties sabiedrībā. Organizēt un nodrošināt dažādas aktivitātes redzes invalīdiem sociālajā, veselības, mūžizglītības un kultūras jomās.

Vēsture

1961. gada 27. novembrī tiek dibināta Jelgavas Neredzīgo Biedrība. Tās Dibinātāji ir tā laika Latvijas Neredzīgo Biedrības CV priekšsēdētājs Jānis Čakste, inspektore Silvija Balode, un Bauskas grupas biedrs Ivars Pinte. Šajā Organizācijā apvienojās Bauskas, Dobeles un Jelgavas redzes invalīdi, kopā 11 biedri.

1961. gada 27. novembrī tiek ievēlēts Jelgavas organizācijas 1. birojs. Priekšsēdētājs Visvaldis Zīlītis.
1963. gadā pievienoja Jelgavas organizācijai Saldus neredzīgo biedru grupu kopskaitā 33 biedi.
1974. gadā LNB Jelgavas pirmorganizācijas priekšsēdētājs Alfrēds Lasmanis.
1981. gada 12.aprīļa līdz 1983.gada 1. martam LNB Jelgavas TO vada Skaidrīte Vanaga.
1983. gada 1. marta līdz 1997.gada 5.martam LNB Jelgavas TO vada Guntis Zvīgulis.
1998. gada marta līdz 2007. gada martam LNB Jelgavas TO vada Ieva Eižvertiņa.
2007. gada 23. Februāra līdz 2012. gada 23. Augustam LNB Jelgavas TO vada Svetlana Sproģe.
2012. gada 23. augusta līdz 2017. gada 27. Aprīlim LNB Jelgavas TO vada Ieva Eižvertiņa.
2017. gada 27. aprīļa LNB Jelgavas TO vadītāja ir Ilze Makarova Makaronoka.

Jelgavas TO aktualitātes: