Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

28. aprīlī atlase dalībai festivālā "Baltijas vilnis 2019"

Aktualitātes

28. aprīlī atlase dalībai festivālā "Baltijas vilnis 2019"

Atlases par dalību starptautiskajā neredzīgo un vājredzīgo amatiermākslinieku festivāla “BALTIJAS VILNIS 2019”

2019. gada 28. aprīlī, Strazdumuižas klubā norisināsies atlase dalībai festivālā "BALTIJAS VILNIS 2019". 
Zemāk atlases nolikums. 

Atlases par dalību starptautiskajā neredzīgo un vājredzīgo amatiermākslinieku festivāla

“BALTIJAS VILNIS 2019”
 
NOLIKUMS

 1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1.          Nolikums atlasei par dalību starptautiskajā neredzīgo un vājredzīgo amatiermākslinieku festivālā „BALTIJAS VILNIS 2019” nosaka tā mērķi un  uzdevumus, dalībniekus, repertuāru un citus pasākuma noteikumus.

1.2.          Atlasei ir noteiktas divas tēmas – „Rīga un tās vietas” un „Starptautisku vietu nosaukumi”. Ar vārdu „vietas” saprotami pilsētu, apdzīvotu vietu, upju, kalnu, mežu un citi nosaukumi.

 2. MĒRĶIS

2.1. Atlasīt 3 līdz 4 dalībniekus, kuri pārstāvēs Latvijas Neredzīgo biedrību starptautiskajā neredzīgo un vājredzīgo amatiermākslinieku festivāla “BALTIJAS VILNIS 2019”

3. UZDEVUMI

3.3.      Atlasīt labākos neredzīgos un vājredzīgos amatiermāksliniekus Latvijā.  

3.4.      Veicināt neredzīgo un vājredzīgo amatiermākslinieku radošumu un mākslinieciskās spējas.

3.5.      Nodrošināt profesionālu atlases žūriju, kas var izvērtēt priekšnesumus un veidot konstruktīvu kritiku.

3.6.      Atlasē iesaistīt arī citas sociālās grupas, veidojot to atvērtu un pieejamu skatītājiem.  

 4. DALĪBNIEKI 

4.1.          Atlasē var piedalīties Latvijas Neredzīgo biedrības biedri: solisti, vokālie un populārās mūzikas ansambļi, folkloras un etnogrāfiskie ansambļi, folkloras kapelas, instrumentālie ansambļi.

4.2.          Citi amatiermūziķi vai profesionālie mūziķi var piedalīties atlasē kā viesi.

4.3.          Atlasē var piedalīties grupas, ansambļi un kapelas, kur kopējais dalībnieku skaits nepārsniedz 6 (sešus).

5. NORISES LAIKS UN VIETA 

5.1.          Atlase tiek organizēta š. g. 28. aprīlī, no pulksten 11.00. Dalībnieku reģistrācija sākot no plkst. 10.00.

5.2.          Dalībnieki var pieteikties dalībai atlasē līdz 25. aprīlim, pulksten 17.00, sazinoties ar Madaru Kalniņu (tel. nr.:  29234033;  e-pasta adrese: projekti.lnb@gmail.com). Pie pieteikšanās ir jāprecizē solista vārds uzvārds vai kolektīva nosaukums, dalībnieku skaits,  dziesmu vai skaņdarbu nosaukums un autors.

5.3.          Atlase norisināsies Strazdumuižas kluba telpās, Braila ielā 4, Rīga, LV-1024

5.4.          Atlases uzvarētāji dosies uz festivālu „BALTIJAS VILNIS 2019”, kas norisināsies Kauņas kultūras centrā „Tautos namai” (http://tautosnamai.lt/ ), š. g.  no 20. līdz 22, septembrim.

 6. DALĪBNIEKU NOTEIKUMI

6.1.Latvijas Neredzīgo biedrība (LNB) organizē atlasi dalībai festivālā „BALTIJAS VILNIS 2019”, ko organizē Lietuvas Neredzīgo asociācija.

6.2.Dalībniekus vērtē LNB pārstāvis un piesaistītie eksperti mūzikas un skatuves jomā. Vērtējot tiek ņemts vērā gan priekšnesuma muzikālais sniegums, gan skatuviskais tēls. 

6.3.Atlasē tiek izvēlēti 3 līdz 4 uzvarētāji, kas piedalīsies festivālā. Kopējais atlasīto dalībnieku skaits nedrīkst pārsniegt 15 cilvēkus, tai skaitā atbalsta personas un LNB pārstāvjus.

6.4.Katrs dalībnieks sagatavo 2 dziesmas vai skaņdarbus atbilstoši atlases tēmām. Vienai dziesmai vai skaņdarbam ir jāatbilst atlases tēmai „Rīga un tās vietas” un jābūt latviešu valodā. Otrai dziesmai vai skaņdarbam ir jāatbilst tēmai „Starptautisku vietu nosaukumi”  (pilsētu, apdzīvotu vietu, upju, kalnu, mežu un citi nosaukumi), to var izpildīt vai nu valsts valodā vai svešvalodās.

6.5.Viena dalībnieka uzstāšanās laiks nedrīkst pārsniegt 8 minūtes, kuru laikā tiek izpildītas abas dziesmas vai skaņdarbi.  

7. KONTAKTI

7.1.          Atlases organizatoru LNB atbildīgā kontaktpersona:  projektu vadītāja Madara Kalniņa, tel. nr.:  29234033;  e-pasta adrese: projekti.lnb@gmail.com