Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

ERASMUS + projekts Nr. 2022-2-LV01-KA210-ADU-000099955 “Education is key” (izglītība ir atslēga)

Jauniešu organizācija › Aktuālie projekti

ERASMUS + projekts Nr. 2022-2-LV01-KA210-ADU-000099955 “Education is key” (izglītība ir atslēga)
Projekta laikā aktualizēsim divas tēmas - izglītības nozīmi veiksmīgas karjeras izveidē un LNB jauniešu organizācijas attīstību.

Ilgums: 3. aprīlis 2023 - 5. janvāris

Projekts NR. 2022-2-LV01-KA210-ADU-000099955 „EDUCATION IS KEY” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Maza izmēra partnerības pieaugušo izglītībā”, kuru Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra, atbalstu.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Muhu jauniešu centru (Muhu Noortekeskus)  Igaunijā un tas ir kā turpinājums iepriekšējiem Erasmus + projektiem "Diskutē un topi sadzirdēts" un "Radošums ir pārliecība".

Projekta laikā tiks organizētas pieredzes apmaiņas, kur LNB jaunatnes darbinieki dosies uz Muhu jauniešu centru. lai apgūtu dažādas metodes un tehnikas darbā ar jauniešiem, Muhu jauniešu centra darbinieki izstrādās īpaši pielāgotus materiālus LNB jaunatnes darbiniekiem un viesosies LNB jauniešu centrā, lai prezentētu izstrādāto materiālu un apskatītu LNB. 

Jūlijā tiks organizēta jauniešu apmaiņa Valmierā. Tajā piedalīsies 10 jaunieši no LNB un 10 jaunieši no Muhu jauniešu centra. Sešu dienu garumā jaunieši tiksies ar dažādiem ekspertiem un apmeklēs Latvijas augstskolas, koledžas un tehnikumus, lai izzinātu savas nākotnes iespējas dažādās izglītības iestādēs un rosinātu idejas par savas karjeras attīstību. 

Visa projekta īstenošanas laikā LNB jauniešu organizācija un projektā iesaistītie jaunieši īstenos vairākas aktivitātes: 
- Reizi mēnesī jaunieši veidos, ierakstīs un publicēs podkāstus par sev aktuālām tēmām, kas saistītas ar izglītību, dažādām profesijām, karjeru un integrāciju. Kopumā projekta laikā tiks izveidoti un publicēti 10 podkāsti.
 - Jaunieši kopā ar projekta koordinatoru veidos dažādu Latvijas izglītības programmu (augstskolas, koledžas, profesionālās vidusskolas) pieejamību cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Projekta laikā LNB mājas lapā tiks publicēta informācija par vismaz 30 programmām un to pieejamību.

- Projekta laikā tiks izveidota un attīstīta LNB jauniešu organizācijas identitāte. Tiks izveidots jauns logo, atsevišķa sadaļa LNB mājas lapā, kā arī strādāts pie atpazīstamības publiskajā telpā.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

May be an image of text

Kontaktinformācija

Madara Zaikovska

29234033
zaikovska.madara@gmail.com

ERASMUS + projekts Nr. 2022-2-LV01-KA210-ADU-000099955 “Education is key” (izglītība ir atslēga) aktualitātes: