Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Strazdumuižas Dienas centra darba plāns martā

Pakalpojumi / Strazdumuižas dienas centrs / Jaunumi

LNB Strazdumuižas Dienas centrs
Darba plāns 
2020.gada marts

Pirmdienas     

9.00-16.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, rakstīt, kopēt, interneta pak. u.tml.) - konsultācijas sociālos, sadzīves u.c. jautājumos

9.00-16.00 – Individuālās nodarbības sporta zālē, masāžas krēsls, galda spēles u.tml.

9.30-11.00 - Cigun nodarbība (kluba zālē)

13.00-14.30 - Prāta spēles

16.00-17.30 – Rokdarbu nodarbība (filcēšana, floristika)

Otrdienas

9.00-16.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, rakstīt, kopēt, interneta pak. u.tml.)- konsultācijas sociālos, sadzīves u.c.jautājumos

9.00-16.00 – Vingrošana  trenažieru zālē (individuāli)

10.00-12.00 – Orientēšanās nepazīstamā vidē, nūjošanas nodarbības, kolektīvās pastaigas

13.00-15.00 – Literāri, muzikāli-izglītojošas nodarbības

Trešdienas

9.00-16.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, rakstīt, kopēt, interneta pak. u.tml.)

9.00-16.00 – Vingrošana  trenažieru zālē (individuāli)

10.00-12.00 – Rokdarbu nodarbība (tapošana)

13.00-14.30 – Lasījumi no dažādām interneta mājas lapām, žurnāliem, grāmatām u.tml., pārrunas par kultūras un sabiedriskajām norisēm

12.00-13.00 – Apģērbu sīkais remonts (arī pasūtījumu pieņemšana)

14.00-15.00 – Konsultācijas sociālajos jautājumos

Ceturtdienas

9.00-16.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, rakstīt, kopēt, interneta pak. u.tml.) - konsultācijas sociālos, sadzīves u.c. jautājumos

9.00-16.00 – Vingrošana  trenažieru zālē (individuāli)

9.30-11.00 – Cigun nodarbība (kluba zālē)

10.00-12.00 – Orientēšanās nepazīstamā vidē, nūjošanas nodarbības, kolektīvās pastaigas

13.00–14.30. – Sadziedāšanās 05.03. (tēma – „Upe”); Braila pulciņš (moderno tehnoloģiju iespējas cilvēkiem ar redzes traucējumiem) 12.03.; sarunu cikls „Cilvēka kosmoss” 19.03.; dzejas pēcpusdiena (Dienas centra dzejražu veltījums pavasarim) 26.03.

14.00- 16.00 – Informatīvais atbalsts datora lietošanā

Piektdienas 

9.00-16.00 – Individuālie pakalpojumi (lasīt, rakstīt, kopēt, interneta pak. u.tml.)

9.00-16.00 – Vingrošana  trenažieru zālē (individuāli)

10.00-16.00 - Sporta pulciņa nodarbības  (vingrošana grupā, galda spēļu turnīri (domino, dambrete, šahs u.c.)

Neparedzētie pasākumi pēc nepieciešamības un iespējām (dažādi svētki, tikšanās, ekskursijas u.tml.)

Dienas centra vadītājs P.Locāns