Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

ES FONDU UZRAUGI

Projekti › Aktuālie projekti

ES FONDU UZRAUGI
Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrības interešu uzraudzību un ievērošanu attiecībā uz Eiropas Savienības fondu izlietojumu.

Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrības interešu uzraudzību un ievērošanu attiecībā uz Eiropas Savienības fondu izlietojumu, stiprinot to Latvijas nevalstisko organizāciju spējas, kas ir iesaistījušās šo fondu uzraudzības komitejās. Uzraudzības komitejas ir lielākie un svarīgākie forumi Latvijā, kuros tiek izskatīti būtiskākie jautājumi un pieņemti lēmumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondu ieviešanu, uzraudzību, vadības sistēmu un stratēģiju. Tādēļ kvalitatīva un jēgpilna NVO pārstāvība šajās komitejās ir īpaši svarīga.

Projektā iesaistītās organizācijas – biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” (vadošais partneris), biedrība “Latvijas Lauku forums”, biedrība “Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstība”, biedrība “Latvijas Kvalitātes biedrība”, biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija”, biedrība “Latvijas Neredzīgo biedrība” un biedrība “Latvijas Vācu savienība”.

Projekts dos šīm organizācijām iespēju pilnvērtīgi uzraudzīt ES fondu izlietojumu divu gadu garumā, pilnveidot savu kapacitāti ar apmācību un ārēju ekspertu palīdzību, informēt sabiedrību par ES fondu izlietošanu. Tāpat arī projekts paredz piedāvāt valsts pārvaldei un Eiropas Komisijai sistēmiskus risinājumus tam, lai stiprinātu NVO nozīmi ES fondu pārraudzībā. Projektā tiks iesaistītas un tā ietvaros izstrādātie materiāli būs noderīgi arī citām organizācijām, kas darbojas ES fondu uzraudzības komitejās vai plāno tajās iesaistīties.

Šajā projektā iesaistītās organizācijas piedalās šādu ES fondu uzraudzības
komitejās:
1) Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda uzraudzības komitejā (Providus),
2) Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikaiuzraudzības komitejā (Providus),
3) Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komiteja (Latvijas Lauku Forums, Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai)
4) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas 1.politikas mērķa “Viedāka Eiropa” apakškomiteja (Latvijas Lauku Forums, Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai, Latvijas Kvalitātes biedrība),
5) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas 2.politikas mērķa “Zaļāka Eiropa” apakškomiteja (Latvijas Lauku Forums, Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai),
6) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada
plānošanas perioda uzraudzības komitejas 3.politiskā mērķa “Savienotāka
Eiropa” apakškomiteja (Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai),
7) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada
plānošanas perioda uzraudzības komitejas 4.politiskā mērķa “Sociālāka Eiropa” apakškomiteja (Latvijas Vācu savienība, Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija),
8) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas 5.politiskā mērķa “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa” apakškomitejā (Latvijas Lauku forums),
9) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas 6.politiskā mērķa “Taisnīgas pārkārtošanās fonda investīcijas” apakškomitejā (Latvijas Lauku forums),
10) Rīcības programmas Eiropas Jūrlietu, akvakultūras un zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2021.-2027.gadam Uzraudzības komitejā (Latvijas Lauku forums),
11) Kopējās Lauksaimniecības politikas 2021.-2027. gadam uzraudzības komitejā (Latvijas Lauku forums).

#SIF_sabiedrībasintereses

Fotogalerija

ES FONDU UZRAUGI aktualitātes: