Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Dosim iespēju talantam!

Projekti › Realizētie projekti

Dosim iespēju talantam!
Projekts ir realizēts
Radošo iniciatīvu viecināšana

Ilgums: 1. maijs 2018 - 10. decembris 2018

Projekta ietvaros tiks radīta koncertprogramma Starptautiskajai invalīdu dienai par godu, kuras galvenie skatuves mākslinieki būs cilvēki ar invaliditāti no dažādiem mākslinieciskajiem kolektīviem, seniori, bērni un jaunieši, kas darbojas Vidzemes plānošanas reģionā. Starptautiskās invalīdu dienas gaidās cilvēkiem ar redzes invaliditāti tiks organizētas pielāgotu rokdarbu nodarbības un  rokdarbu izstāde. Projekta ietvaros būs organizēts cilvēku ar invaliditāti iedvesmas stāstu vakars Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālās organizācijas telpās, kur jo īpaši aicināta būs tā sabiedrības daļa, kurai ikdienā nav saskarsme ar šiem cilvēkiem, tādejādi veicinot sapratni un apbrīnu par konkrēto mērķa grupu. 

3.decembris ir diena, kad cilvēki visā pasaulē vienojas kopējos pasākumos, lai vēlreiz akcentētu cilvēku ar invaliditāti problēmas un to iespējamos risinājumus, kā arī parādītu plašākai sabiedrībai, ka arī šie cilvēki ir nozīmīga daļa no sabiedrības ar saviem talantiem un spējām. Tā ir diena, kad valsts un pašvaldību iestādēm ir iespēja parādīt savu attieksmi un labo gribu risināt daudzus sasāpējušus jautājumus.

Vidzemes plānošanas reģionā savu darbību veic gana liels skaits organizāciju, kas apvieno cilvēkus ar invaliditāti. Šie cilvēki ikdienā piedalās dažādos izglītojošos un izklaidējošos pasākumos gan kā dalībnieki, gan kā pasākumu apmeklētāji. Taču ne vienmēr šiem cilvēkiem ir iespēja ap sevi pulcēt līdzīgus cilvēkus un organizācijas, kā arī to sabiedrības daļu, kura ikdienā nesaskaras ar cilvēkiem ar invaliditāti.

Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācija (Cēsu TO), Cēsu pensionāru biedrība un Cēsu bērnu un jauniešu centrs ikdienā ir draudzīgās attiecībās un iespēju robežās veikuši savu sadarbību dažādos kultūras un izglītības pasākumos. Gluži likumsakarīgi, ka līdzšinējās sadarbības rezultātā radās ideja par jauna, sociāli atbildīga projekta realizēšanu tuvākajā nākotnē, proti, kultūras koncerta īstenošanu Starptautiskajā invalīdu dienā. Šāda pasākuma īstenošana īpaši priecē Cēsu Sociālā dienesta pārstāvjus, jo tā būs lieliska iespēja uzaicināt tos cilvēkus ar invaliditāti, kuri atrodas dienesta redzeslokā, bet kuriem ikdienā nav finansiālā rocība, lai apmeklētu maksas pasākumus. Tāpat tā būtu iespēja satikties ar līdzīgiem cilvēkiem, kurus vieno līdzīgas problēmas.

Lai attīstītu un iesakņotu cilvēku ar invaliditāti radošo darbību Vidzemes plānošanas reģionā un visā Latvijā, nepieciešams sniegt atbalstu un iedrošinājumu tām organizācijām, kas apvieno un pulcē šādus cilvēkus. Ikdienā organizācijām trūkst profesionāļu padoma un finansiālā rocība, lai visas savas idejas īstenotu. Tādēļ ar projektu konkursa palīdzību tiks sagatavota kvalitatīva, mūsdienīga koncertprogramma, iesaistot dažādu organizāciju pārstāvjus. Gatavojot koncertprogrammu, bērni un jaunieši no Cēsu bērnu un jauniešu centra būs atbalsta personas tiem cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem tas būs nepieciešams. Tas veicinās sapratni, līdzcietību un sociālo atbildību jauniešos un viņu ģimenēs.

Uz Starptautisko invalīdu dienas koncertu plānots uzaicināt neredzīgo organizācijas no Alūksnes un Madonas. Šajās Vidzemes plānošanas reģiona pilsētās dzīvo gandrīz 200 cilvēki ar redzes traucējumiem, kuri savas nedrošības, nepārliecinātības un attāluma dēļ pasīvi apmeklē kultūras pasākumus, jeb neapmeklē tos nemaz. Ar projekta starpniecību uz pasākumu tiks nogādāti 30 cilvēki ar redzes invaliditāti no Madonas un 30 cilvēki ar redzes invaliditāti no Alūksnes. Tas ļaus šiem cilvēkiem iepazīt citus biedrus ar redzes traucējumiem un citām invaliditātēm, tādejādi iedrošinot viņus uz iesaisti sabiedriskajos procesos kā dalībniekiem.

Ikdienā bieži vien cilvēkiem ar invaliditāti pietrūkst iespējas izteikt savus talantus un pārvērst savas prasmes produktos. Tieši tādēļ pusgada garumā būs noorganizētas nodarbības, kuru ietvaros varēs apgūt dažādas pielāgotas rokdarbu prasmes, bet to laikā radītie produkti izstādīti izstādē, kas būs aplūkojama plašai sabiedrības daļai. Nodarbību apmeklējums būs ne tikai prasmju iegūšanai, bet arī lielisks veids kā socializēties un dibināt jaunas sadraudzības.

Projekta ietvaros LNB Cēsu TO telpās norisināsies iedvesmas stāstu vakars, kas pulcēs visus interesentus, kuri vēlēsies vairāk uzzināt par cilvēka ar invaliditāti cienīgu dzīvi, viņa sasniegumiem un iespējām. Pasākums būs bez maksas un tajā brīvprātīgi ar saviem stāstiem dalīsies LNB Cēsu TO biedri.


Kontaktinformācija

Madara Kalniņa

29234033
projekti.lnb@gmail.com

Dosim iespēju talantam! aktualitātes: