Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Draugs draugam Strazdumuižā

Projekti › Realizētie projekti

Draugs draugam Strazdumuižā
Projekts ir realizēts
Projekta mērķis ir radīt draudzīgu un saliedētu vidi Strazdumuižas ciemata apkaimē, lai veicinātu redzīgu cilvēku un cilvēku ar redzes invaliditāti sadraudzību un ciešu līdzdarbošanos

Ilgums: 11. decembris 2017 - 31. marts 2018

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

,,Strazdumuižas’’ ciematā dzīvo neredzīgi un vājredzīgi cilvēki, kā arī cilvēki bez redzes problēmām, kuriem nereti ir salīdzinoši neliela izpratne par cilvēku ar redzes invaliditāti īpašajām vajadzībām. Projekta ietvaros tiks īstenoti pasākumi, kas veicinās šo kaimiņos dzīvojošo cilvēku savstarpējo izpratni un saliedētu vidi. Lai gan cilvēki bez redzes problēmām dzīvo šajā ciematā, tomēr tie maz iesaistās ciemata vides sakārtošanā un savstarpējā komunikācijā ar neredzīgajiem un vājredzīgajiem kaimiņiem. Šādām komunikācijas problēmām par pamatu nereti ir nezināšana un bailes no nezināmā, bet neredzīgi un vājredzīgi cilvēki ir tādi paši cilvēki kā pārējie tikai ar īpašāku pārvietošanās, informācijas uztveri un dzīves veidu. Tādejādi ir nepieciešams informēt cilvēkus par neredzīgu un vājredzīgu cilvēku iespējām dzīvot, strādāt un komunicēt ne sliktāk par pārējiem. Cilvēki, kuri dzīvo „Strazdumuižas” ciematā būtu iesaistāmi Latvijas Neredzīgo biedrības rīkotajos pasākumos, gan kā dalībnieki un pasākumu apmeklētāji, gan kā brīvprātīgie palīgi pasākumu rīkošanā.

Projekta īstenošanas laikā notiks 3 lekciju kurss, kas sevī ietvers tēmas, kas veicina sadraudzību, sapratni un motivāciju līdzdarboties. Latvijā ir daudz profesionāli un iedvesmojoši lektori, tādēļ ar šādu lektoru iesaisti projektā var pieaugt lekciju apmeklētāju skaits.

Projekta laikā 2 reizes nedēļā tiks rīkoti latviešu un krievu valodas kursi, lai nojauktu valodas barjeras starp ciematā dzīvojošajiem cilvēkiem, tādejādi uzlabojot komunikācijas iespējas. Kursus vadīs brīvprātīgie, kuri pārvalda abas minētās valodas. Kursi tiks rīkoti diskusiju un zināšanu apmaiņas formā, attīstot sarunu valodas prasmes.

Tāpat tiks organizēta sporta diena šīs apkaimes iedzīvotājiem un tuvējo skolu audzēkņiem. Kā arī noorganizēts kultūras pasākums Valentīndienai par godu, kur pasākuma galvenie organizatori būs paši projekta dalībnieki.

Projekta virsuzdevums ir sniegt informāciju  „Strazdumuižas” ciemata iedzīvotājiem un citiem interesentiem par neredzīgu un vājredzīgu cilvēku dzīvi šajā ciematā un veidiem, kā cilvēki bez redzes problēmām var palīdzēt sakārtot apkārtējo vidi un atvieglot neredzīgu un vājredzīgu cilvēku dzīvi „Strazdumuižas” ciematā.
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Draugs draugam Strazdumuižā aktualitātes: