Atvērt pielāgoto vietnes teksta versiju

Atvērt teksta versiju

Rīgā braucu dižoties

Projekti › Realizētie projekti

Rīgā braucu dižoties
Projekts ir realizēts
Izglītojošas, praktiskas, izklaidējošas un piederību stiprinošas nodarbības, kas veicinās un attīstīs jaunu prasmju apguvi biedrības biedriem.

Ilgums: 1. aprīlis 2018 - 31. oktobris 2018

LATVIJAS VALSTS MEŽI

Projekta ietvaros 6 LNB teritoriālajās organizācijās (Rēzeknē, Daugavpilī, Jūrmalā, Cēsīs, Balvos un Rīgā) 5 mēnešu garumā tiks organizētas izglītojošas, praktiskas, izklaidējošas un piederību stiprinošas nodarbības, kas veicinās un attīstīs jaunu prasmju apguvi biedrības biedriem.

Kopā projektā tiks iesaistīti 90 dalībnieki, no kuriem lielākā daļa būs no lauku rajoniem.

Rēzeknes biedriem būs iespēja folklorista uzraudzībā apgūt un izzināt sava novada tradīcijas un paražas, lai pēc tam iestudētu īsformāta teatrālu ainu, ko parādīt Baltā spieķa dienas svētkos Rīgā.
Daugavpils biedri muzikālā pedagoga virsvadībā apgūs latviešu valodu un latgaliešu dialektu. Starp Daugavpils biedriem lielākā daļa biedru ir krievu valodā runājoši, taču ar lielu vēlmi apgūt latviešu valodu sarunvalodas līmenī. Ar mūzikas palīdzību valodas apguve būs vieglāka un atraktīvāka.
Jūrmalas biedri darbosies kulinārijas jomā, apgūstot tradicionālo latviešu virtuves ēdienu gatavošanu un to sastāvdaļu labās un sliktās īpašības. Projekta laikā dalībnieki apgūs 15 latviešu ēdienu pagatavošanas mākslu un apgūtās receptes augšupielādēs LNB oficiālajā mājaslapā, lai tās būtu pieejamas ikvienam LNB biedram un interesentam.
Cēsu TO dalībnieki apgūs līnijdeju prasmes profesionāļa virsvadībā.
Balvu TO dalībnieki audīs augu paklājus. Meistarklasi augu paklāju aušanā novadīs mākslinieks Zigmunds Lauriņš. Augu paklājus auž uz īpašām stellēm. Projekta dalībnieki paši dosies dabā, vāks materiālus un tos apstrādās, pēc tam ieaužot paklājos. Lielformāta augu paklāji būs dekorācija jaunizremontētajā Strazdumuižas klubā.
Rīgas pilsētas TO biedri apgūs keramikas prasmes, veidojot dažādus traukus, formas.

LNB īpašumā atrodas kultūras centrs "Strazdumuižas klubs". Šajā klubā savu māksliniecisko darbību veic 8 kluba kolektīvi (koris, ansambļi, pūtēju orķestris, deju kolektīvs, teātris), un ikdienā tiek aicināti arī dažādi viesmākslinieki un LNB TO no visas Latvijas. Kluba tehniskais un vizuālais stāvoklis ir diezgan bēdīgs - remonts veikts pirms vairākiem gadu desmitiem, elektroinstalācija ir novecojusi un kļuvusi bīstama dalībniekiem.
Par projekta līdzekļiem plānots:
- veikt kosmētisko remontu kluba lielajai zālei un skatuvei 121 m2 platībā,
- atjaunot grīdas segumu,
- izlīdzināt un nokrāsot sienas,
- nobalsināt griestus.
LNB par saviem līdzekļiem plāno sakārtot elektroinstalāciju.

Sestdien, 2018.gada 13.oktobrī, tiks atzīmēta Baltā spieķa diena un izremontētā Strazdumuižas kluba atklāšanas svētki, uz kuriem sabrauks projekta dalībnieki. Svētku koncertu sniegs visi Strazdumuižas kluba mākslinieciskie kolektīvi, bet projekta dalībnieki brauks dižoties ar savām jauniegūtajām prasmēm un izstrādājumiem, tādejādi papildinot svētku koncertu.

Rīgā braucu dižoties aktualitātes: